záhlaví čsop křivatec

Vybrané zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů na území Prahy 8

vydáno: 2. ledna 2016 » přečteno: 2769 » autor: Pavel Rosendorf

Milí přátelé a návštěvníci našich internetových stránek,

v aktualizované rubrice FLÓRA A FAUNA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ PRAHY 8 vám budeme průběžně zprostředkovávat informace o vybraných zvláště chráněných a ohrožených či jinak významných druzích rostlin a živočichů, které se vyskytují v přírodních lokalitách Prahy 8.
Cílem projektu je přiblížit vybrané významné druhy rostlin a živočichů také návštěvníkům, kteří z nějakého důvodu nemohou navštěvovat vycházky, které pořádá Ekocentrum Křivatec v chráněných územích již od roku 2005.

V rámci grantových projektů podpořených Hlavním městem Prahou jsou průběžně připravovány a doplňovány prezentace významných druhů, které se vyskytují v chráněných územích Prahy 8. Jedná se o následující zástupce flóry a fauny:

Rostliny

Křivatec český pravý
křivatec český

Třemdava bílá
třemdava bílá

Koniklec luční český
koniklec luční český

Růže galská
růže galská

Modřenec tenkokvětý
modřenec tenkokvětý

Jestřábník hadincovitý
jestřábník hadincovitý

Česnek kulatohlavý
česnek kulatohlavý

Oman německý
oman německý

Bělozářka liliovitá
bělozářka liliovitá

Chrpa chlumní širolistá
chrpa chlumní

Pelyněk pontický
pelyněk pontický

Plamének přímý
plamének přímý

Okrotice bílá
okrotice bílá

Vlnice chlupatá
vlnice chlupatá

Tařice skalní
tařice skalní

Hvězdnice zlatovlásek
hvězdnice zlatovlásek

Locika vytrvalá
locika vytrvalá

Kakost krvavý
kakost krvavý

Mochna písečná
mochna písečná

Čistec přímý
čistec přímý

Sasanka hajní
sasanka hajní

Ožanka kalamandra
ožanka kalamandra

Máčka ladní
máčka ladní
Živočichové

Ještěrka zelená
ještěrka zelená

Otakárek ovocný
otakárek ovocný

Modrásek rozchodníkový
modrásek rozchodníkový

Čolek velký
čolek velký

Otakárek fenyklový
otakárek fenyklový

Ropucha obecná
ropucha obecná

Skokan štíhlý
skokan štíhlý


Články jsou publikovány s podporou Hlavního města Prahy