záhlaví čsop křivatec

Křivatec český pravý

vydáno: 15. října 2013 » přečteno: 3833 » autor: Pavel Rosendorf

KŘIVATEC ČESKÝ PRAVÝ

Latinské jméno: Gagea bohemica (Zauschner) J. A. Schultes et J. H. Schultes subsp. bohemica

Čeleď: liliovité (Liliaceae)

Ekologie druhu:
Křivatec český pravý je středoevropským endemitem, který roste na skalních stepích, slunných stráních a skalních výchozech. Najdeme ho v nejteplejších oblastech České republiky s centrem výskytu ve středních Čechách (převážně v Praze a jejím okolí) a pak také na jižní Moravě. Ostrůvkovitě se objevuje také v Českém středohoří.
Vyskytuje se jen v územích s kyselými až neutrálními půdami, na místech, kde skalní podloží přechází do mělkých prohřívaných půd s menším zastoupením travního drnu.

křivatec český pravý – PP Zámky
Křivatec český pravý v přírodní památce Zámky (foto: Pavel Rosendorf)

Křivatec český pravý je vytrvalá bylina dorůstající v květu výšky maximálně 5–10 cm. Ze dvou cibulek ve společném obalu vyrůstají dva nitkovité listy. V době květu vyrůstá mezi cibulkami květní lodyha, která obvykle nese jeden až dva, výjimečně i více žlutých květů. Kvete obvykle v průběhu března a již na konci dubna ho na lokalitách nenajdeme. Patří totiž mezi takzvané jarní efeméry, které využívají jarní nezapojenou vegetaci pro svůj rychlý růst, kvetení a tvorbu plodů. Křivatec český pravý však plody nevytváří a množí se pouze vegetativně. V místech svého výskytu je ohrožován zarůstáním okrajů skal a sklaních plošin různými druhy trav a nálety křovin.

křivatec český pravý – PP Čimické údolí křivatec český pravý – Dolní Chabry
Křivatec český pravý v přírodní památce Čimické údolí (vlevo) a v Dolních Chabrech (foto: Pavel Rosendorf)

Ochrana:
Křivatec český pravý patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazen mezi druhy silně ohrožené. Křivatec český pravý je mezi taxony silně ohrožené zařazen i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky vzhledem k jeho izolovanému výskytu na malém množství lokalit.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní památka Zámky,
  • přírodní památka Bohnické údolí,
  • přírodní památka Čimické údolí,
  • přírodní rezervace Podhoří,
  • významný krajinný prvek Skalní výchoz v Dolních Chabrech s výskytem křivatce českého

křivatec český pravý – PP Bohnické údolí
Křivatec český pravý v přírodní památce Bohnické údolí – typická ukázka biotopu s mělkými půdami na skalách (foto: Pavel Rosendorf)

Zajímavosti:
Křivatec český pravý poprvé popsal právě z území severu Prahy (z oblasti Podbabských skal) český lékař a botanik Johann Baptista Josef Zauschner v roce 1776, tehdy ještě jako Ornithogalum bohemicum.
Křivatec český pravý roste hojně na místech, kde dochází k pravidelnému mechanickému narušování travního drnu přirozenou cestou nebo působením zvířat nebo člověka. Příkladem může být plocha na okraji skal v severní části přírodní památky Zámky, kde dochází k pravidelnému sešlapu trávníku kolem cesty. Tato plocha patří mezi několik lokalit s nejhojnějším výskytem křivatce českého pravého na území Prahy.

Použité podklady a odkazy:
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): GAGEA BOHEMICA (Zauschn.) Schult. et Schult. fil. subsp. BOHEMICA – křivatec český pravý / krivec český. Dostupné z: http://botany.cz/…ea-bohemica/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.