záhlaví čsop křivatec

Chrpa chlumní širolistá

vydáno: 29. listopadu 2014 » přečteno: 1524 » autor: Pavel Rosendorf

CHRPA CHLUMNÍ ŠIROLISTÁ

Latinské jméno: Centaurea triumfettii subsp. axillaris (Willd.) Dostál

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Ekologie druhu:
Chrpa chlumní širolistá je teplomilný druh, který se vyskytuje na vysluněných stráních a skalnatých svazích, kde vyhledává místa v rozvolněných trávnících na hlubších bazických půdách.
Areál rozšíření chrpy chlumní širolisté zahrnuje zejména jižní a střední Evropu, oblast severní Afriky a jihozápadní Asie. V České republice se vyskytuje pouze v teplých a velmi teplých oblastech. V Čechách zejména v Praze a okolí, v Českém krasu, v údolí velkých řek (Berounky a Vltavy) a dále místy v Českém středohoří. Na Moravě jsou centrem výskytu nejjižnější oblasti a pak také širší okolí Brna – tedy celá oblast Panonika.

chrpa chlumní – PP Jabloňka
Detail květu chrpy chlumní z přírodní památky Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Chrpa chlumní širolistá je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 10–70 cm. Hustě olistěné lodyhy vyrůstají z plazivého oddenku. Listy na lodyze jsou většinou podlouhlé, kopinaté a šedě plstnaté. Úbory na konci lodyhy jsou velké, výrazně dvoubarevné. Vnitřní květy jsou červeno-fialové a okrajové paprskovité květy jasně modré. Plodem jsou nažky s chmýrem, který bývá někdy zakrnělý. Rostliny kvetou obvykle od května do června (července). Typickými lokalitami chrpy chlumní jsou řídké trávníky a menší sutě na svazích s hlubšími půdami. Populace bývají ohroženy zarůstáním travním drnem a křovinami.

chrpa chlumní – PR Podhoří chrpa chlumní – PP Jabloňka
Chrpa chlumní širolistá v přírodní rezervaci Podhoří (vlevo) a v přírodní památce Jabloňka (vpravo) (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Chrpa chlumní širolistá patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy ohrožené (§3). Ve stejné kategorii, tedy mezi taxony ohrožené (C3), je zařazena i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Jabloňka
  • přírodní památka Zámky

Zajímavosti:
Chrpy patří mezi velmi proměnlivé druhy, které se často kříží mezi sebou a vytvářejí hybridy. Proto je u nich velmi obtížné učování do druhů nebo poddruhů. Velmi komplikovaná je také jejich taxonomie, která doznala v posledních desítkách let mnoho proměn.
Velkým znalcem a specialistou na evropské druhy chrp byl prof. Josef Dostál, který byl řadovým a později i čestným členem ZO ČSOP Křivatec.

Použité podklady a odkazy:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2013): Ohrožená pražská příroda: CHRPA CHLUMNÍ ŠIROLISTÁ (Centaurea triumfettii subsp. axillaris). Dostupné z: http://salvia-os.cz/…hlumni-praha. Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Centaurea triumfettii subsp. axillaris podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?….