záhlaví čsop křivatec

Modřenec tenkokvětý

vydáno: 28. října 2013 » přečteno: 2693 » autor: Pavel Rosendorf

MODŘENEC TENKOKVĚTÝ

Latinské jméno: Muscari tenuiflorum (Tausch)

Čeleď: hyacintovité (Hyacinthaceae)

Ekologie druhu:
Modřenec tenkokvětý je vytrvalá jednoděložná rostlina. Areál jeho rozšíření sahá od střední a jihovýchodní Evropy přes Balkánský poloostrov a Malou Asii až do západní části Íránu. Izolované populace se nacházejí na Ukrajině, v Itálii a ve Slovinsku. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v teplých oblastech středních a severních Čech a na jižní Moravě. Roste ve stepních trávnících na vysluněných stráních, skalních stepích, křovinatých lemech a úhorech. Vyhledává mělčí půdy v mírně zapojených trávnících a drobných sutích.

modřenec tenkokvětý
Skupina modřenců tenkokvětých v různé fázi kvetení v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Modřenec tenkokvětý je statná rostlina dorůstající v květu výšky 30–60 cm. Z mělce uložené cibule vyrůstají úzké listy v přízemní růžici. Mezi nimi vyrůstá vzpřímený svol, který nese na vrcholu hrozen dvou typů květů. Ve spodní části jsou fertilní zprvu fialové, později světle zelené až žluté květy na krátkých stopkách a na vrcholu fialové až modrofialové sterilní květy na stopkách asi 2× delších než samotné květy. Rostlina kvete od května do července. Plodem je tobolka.

modřenec tenkokvětý modřenec tenkokvětý
Plně rozkvetlý hrozen modřence v přírodní rezervaci Podhoří (vlevo) a detail fertilních květů modřence z přírodní památky Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Modřenec tenkokvětý je v lokalitách svého výskytu ohrožen zejména postupným zarůstáním křovinami a náletovými dřevinami. Modřenci se proto daří zejména v místech, kde je rozrušován souvislý travní drn, kde probíhá řízená pastva nebo pravidelné odstraňování křovin.

Ochrana:
Modřenec tenkokvětý patří mezi druhy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazen mezi druhy ohrožené (§3). Vzhledem k jeho vzácnosti a postupnému úbytku na řadě lokalit byl zařazen mezi silně ohrožené druhy (C2b) v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Jabloňka

Zajímavosti:
Velmi zajímavé je postupné kvetení vrcholového hroznu modřence. Zprvu jsou všechny květy v hroznu zbarveny zeleno fialově, až později začínají fertilní květy zesvětlovat. Vrcholové sterilní květy protahují stopky, barví se výrazně do fialovo-modra a vytvářejí typickou rozvolněnou čupřinu.
Jako mnohé cibulovité rostliny je i modřenec tenkokvětý často pěstován jako okrasná rostlina v zahradách. Mnohem častěji se však v zahradách setkáme s modřencem hroznatým, který se přirozeně vyskytuje jen na jižní Moravě a v chráněných územích Prahy 8 najdeme jen jedince, kteří se sem dostali náhodou z opuštěných zahrad nebo s vyvezeným odpadem.

Použité podklady a odkazy:
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Kohoutová, D. (2008): MUSCARI TENUIFLORUM Tausch – modřenec tenkokvětý / leopoldia tenkokvetá. Dostupné z: http://botany.cz/…tenuiflorum/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.