záhlaví čsop křivatec

Hvězdnice zlatovlásek

vydáno: 12. prosince 2015 » přečteno: 1602 » autor: Pavel Rosendorf

HVĚZDNICE ZLATOVLÁSEK

Latinské jméno: Aster linosyris (L.) Bernh.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Ekologie druhu:
Hvězdnice zlatovlásek je druh rostoucí na výhřevných skalních svazích, skalních stepích a pastvinách, místy i přímo na skalách. Vyskytuje se především v teplých oblastech a vyhledává osluněná stanoviště orientovaných na jih a západ. Preferuje především bazické substráty, ale najdeme ji i na silikátových horninách s hlubšími půdami. Areál výskytu hvězdnice zlatovlásku se nachází v jižní, střední a východní Evropě, zasahuje na severu po jižní Skandinávii a najdeme ji také v Malé Asii a v severozápadní Africe. V České republice se vyskytuje roztroušeně pouze v teplých oblastech státu, tedy v Českém středohoří, v Praze a okolí, na jižní Moravě (v panoniku) a izolované lokality byly nalezeny také v Polabí a na střední Moravě.

hvězdnice zlatovlásek
Hvězdnice zlatovlásek v přírodní rezervaci Podhoří (foto: Pavel Rosendorf).

Hvězdnice zlatovlásek je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 10–50 cm. Z dřevnatého oddenku vyrůstají přímé lodyhy většinou v trsech. Na lodyze jsou střídavě postavené úzké čárkovité listy, které mají výraznou střední žilku. V době květu listy na bázi lodyhy postupně zasychají. Vrchol lodyhy je zakončen chocholičnatou latou složenou z drobných jasně žlutých úborů. Úbory obsahují obvykle pouze trubkovité květy. Pokud se v úborech objevují i jazykovité květy, jsou bílé nebo nafialovělé. Rostliny kvetou od konce července do září a na stepních lokalitách, kde se vyskytují, jsou jedněmi z mála kvetoucích podzimních rostlin. Plodem jsou drobné chlupaté nažky.

hvězdnice zlatovlásek hvězdnice zlatovlásek
Hvězdnice zlatovlásek v přírodní památce Jabloňka v pozdním létě (vlevo) a typický biotop s rozvolněnou vegetací a drobnými sutěmi a rostlinami před rozkvětem (vpravo) (foto: Pavel Rosendorf).

Typickými lokalitami výskytu hvězdnice zlatovlásku jsou strmé travnaté svahy s rozvolněnými trávníky a drobnými sutěmi. Populace mohou být ohroženy postupným zarůstáním skalních svahů křivinami a náletovými dřevinami.

Ochrana:
Hvězdnice zlatovlásek patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy ohrožené (§3). Ve stejné kategorii, tedy mezi taxony ohrožené (C3), je zařazena i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bílá skála
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Jabloňka
  • přírodní památka Trojská

Zajímavosti:
Hvězdnice zlatovlásek jako jedna z mála stepních rostlin vykvétá až v pozdním létě a na podzim a představuje tak kvetoucí dominantu podzimních stepních trávníků a skalnatých svahů některých pražských zvláště chráněných území.
Hvězdnice zlatovlásek je také využívána jako okrasná skalnička do suchých kamenitých a stepních skalek a výsadeb. Rozmnožována je většinou řízkováním nebo dělením trsů v zahradních kulturách.

hvězdnice zlatovlásek
Detail květenství rostlin z přírodní památky Trojská (foto: Pavel Rosendorf).

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2015): Výskyt druhu Aster linosyris v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hoskovec, L. (2007): GALATELLA LINOSYRIS (L.) Rchb. f. – hvězdnice zlatovlásek / zlatovlások obyčajný. Dostupné z: http://botany.cz/…r-linosyris/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.