záhlaví čsop křivatec

Vítejte na stránkách ZO ČSOP Křivatec

vydáno: 4. srpna 2011 » přečteno: 690 » autor: Pavel Rosendorf

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho hlavním posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má v celé České republice přes 9 000 členů. V roce 2019 ČSOP oslavil již 40. výročí od svého založení.
ČSOP je členem IUCN (Světového svazu ochrany přírody) a zakládajícím členem Českého národního komitétu UNEP (Programu OSN pro životní prostředí).
Podrobné informace o ČSOP nalezente na internetových stránkách http://www.csop.cz/

ZO ČSOP Křivatec

01/34. základní organizace ČSOP Křivatec je jednou ze základních organizací celorepublikově působícího Český svaz ochránců přírody. Byla založena v roce 1981 a již od svého založení se její členové aktivně podíleli na péči o chráněná území Prahy 8, organizovali přírodovědné průzkumy nebo pořádali vycházky a další naučné akce pro veřejnost.
V současné době má ZO ČSOP Křivatec 21 členů a řadu příznivců. Činnost sdružení se soustřeďuje především na popularizaci a aktivní poznávání chráněných i jinak zajímavých přírodních fenoménů na území Prahy 8, na péči o vybraná zvláště chráněná území a také na provoz Ekocentra Křivatec, které řadu těchto aktivit zastřešuje.
Naše činnost je založena na dobrovolnickém principu a aktivním zapojení členů do různých aktivit sdružení. Odměnou členům je především příslušnost ke skupině lidí, která vykonává často přehlíženou bohulibou činnost a také účast na řadě zajímavých společných akcí a exkurzí do přírodovědně zajímavých míst České republiky i jiných států Evropy.

Název:
ZO ČSOP Křivatec

Sídlo:
Luhovská 1739/6, Praha 8, 182 00

Právní forma:
Pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody vedený u Městského soudu v Praze pod značkou L 49168
: 41190246

Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna a. s.
účet č. 214031574/0300,
 
Statutární zástupce:
Mgr. Pavel Rosendorf, předseda

Výbor ZO ČSOP Křivatec:
Mgr. Pavel Rosendorf – předseda
Ing. Dagmar Zemánková – hospodářka
Ing. Zdeňka Bíbrová – členka výboru
Iveta Jiroutková – členka výboru
RNDr. Štěpán Pick, CSc. – člen výboru
Ing. Olga Dlabačová – revizorka