záhlaví čsop křivatec

Česnek kulatohlavý

vydáno: 28. října 2013 » přečteno: 2383 » autor: Pavel Rosendorf

ČESNEK KULATOHLAVÝ

Latinské jméno: Allium sphaerocephalon (L­.)

Čeleď: česnekovité (Alliaceae)

Ekologie druhu:
Česnek kulatohlavý je jednoděložná rostlina vyskytující se v teplých oblastech Evropy, v evropské části Ruska a v severní Africe. V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v teplých oblastech středních a severních Čech a na jižní Moravě. Roste ve stepních trávnících na vysluněných stráních, skalních stepích, vinohradech a někdy i na úhorech. Na lokalitách se často vyskytuje z řadou dalších stepních druhů.

česnek kulatohlavý
Skupina česneků kulatohlavých v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Česnek kulatohlavý je vytrvalá rostlina dorůstající v květu výšky 30–90 cm. Z podzemní cibule vyrůstají duté žlábkovité listy, které jsou ve stepních porostech relativné nenápadné. V období od června do srpna vykvétá česnek na dlouhé lodyze zpočátku zeleným a později výrazně nachově zbarveným lichookolíkem kulovitého až válcovitého tvaru. Květy jsou v lichookolíku nahloučeny a nejsou mezi nimi rozmnožovací pacibulky jako u některých jiných druhů česneků. V době květu duté listy česneku již zasychají. Plodem je tobolka.

česnek kulatohlavý česnek kulatohlavý – detail květu
Česnek kulatohlavý v kostřavových trávnících Jabloňky (vlevo) a detail lichookolíku (foto: Pavel Rosendorf)

Vzhledem ke svému ostrůvkovitému rozšíření a nepříliš hojnému výskytu na řadě současných lokalit je česnek kulatohlavý více než jiné stepní druhy česneků ohrožen zarůstáním lokalit a celkovou změnou obhospodařovaní biotopů.

Ochrana:
Česnek kulatohlavý patří mezi druhy, které sice nejsou chráněny podle zákona, ale vzhledem k jeho vzácnosti a postupnému úbytku na řadě lokalit byl zařazen mezi silně ohrožené druhy (C2b) v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

česnek a hrabalka
Teplomilná hrabalka Astata boops na česneku kulatohlavém (foto: Pavel Rosendorf)

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní památka Jabloňka

Zajímavosti:
Česnek kulatohlavý je často pěstován jako okrasná rostlina v zahradách a okrasných výsadbách pro svůj výrazný vzhled v době květu.
Kvetoucí česneky v letním období lákají mnohé zástupce hmyzu. Velmi často na nich lze spatřit pestře zbarvené druhy hrabalek, které se vyskytují na stepních lokalitách.
Velmi zajímavé je postupné rozkvétání květů v lichookolíku. První rozkvétají květy na vrcholu a postupně i ostatní květy směrem k jeho bázi. V průběhu kvetení se tak mění poměr mezi purpurovými květy na vrcholu a zelenými květy na bázi lichookolíku.

Použité podklady a odkazy:
Polívka, F. (1902): Názorná květena zemí koruny české obsahující též čelnější rostliny cizozemské, pěstované u nás pro užitek a okrasu. Se zvláštním zřetelem k zjevům životním. Svazek IV. Rostliny bezkorunné (Apetalae), jednoděložné (Monocotyledones), nahosemenné (Gymnospermae) a tajnosnubné cevnaté (Cryptogamae vasculares) S 975 obrazci. Vydáno Nákladem R. Prombergra, knihkupce v Olomouci. Dostupné z: http://botanika.wendys.cz/…na/index.php.
Kovář, L. (2007): ALLIUM SPHAEROCEPHALON L. – česnek kulatohlavý / cesnak guľatohlavý Dostupné z: http://botany.cz/…erocephalon/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.