záhlaví čsop křivatec

Plamének přímý

vydáno: 1. prosince 2014 » přečteno: 1473 » autor: Pavel Rosendorf

PLAMÉNEK PŘÍMÝ

Latinské jméno: Clematis recta L.

Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

Ekologie druhu:
Plamének přímý je druh rostoucí v teplomilných doubravách, světlých lesích a v křovinatých stráních. Vyskytuje se na bazické substrátech, zejména vápencích, opukách a čedičích a také na vápnitých spraších. Vyhledává spíše zastíněná místa bez přímého oslunění a nevadí mu zapojené trávníky. Areál výskytu plaménku přímého sahá od evropské části Ruska po severní Španělsko. Severní hranice výskytu prochází středním Německem a Polskem. V České republice jsou dva hlavní areály rozšíření v oblasti Českého Středohoří a Prahy a okolí a v oblasti Jižní Moravy a Bílých Karpat. Izolované lokality výskytu jsou i na několika místech Polabí.

plamének přímý
Vrcholové vidlany plaménku přímého na rostlinách z přírodní památky Bohnické údolí (foto: Pavel Rosendorf).

Plamének přímý je vytrvalá bylina, která je na rozdíl od dalších druhů plaménků nepopínavá a její přímá lodyha dorůstá výšky 130–150 cm. Lodyha je vzpřímená a podélně rýhovaná. Dolní listy jsou celistvé, horní lichozpeřené, vejčité s dlouhými špičkami. Listy jsou vzhledem kožovité s výraznými žilkami. Květy, vyrůstající na lodyze ve vrcholových vidlanech, jsou krémově bílé, okvětní plátky úzce vejčité. Plodem jsou oválné až vejčité nažky s dlouhým pernatým přívěskem.

plamének přímý plamének přímý
Plamének přímý v přírodní památce Zámky (vlevo) a v přírodní památce Bohnické údolí (vpravo) (foto: Pavel Rosendorf).

Typickými lokalitami plaménku přímého jsou křovinaté trávníky a světlé lesy na svazích s hlubšími humóznějšími půdami na bazických substrátech. Populace mohou být ohroženy nevhodnými výsadbami dřevin a konkurencí nepůvodních druhů.

plamének přímý
Plamének přímý v suťovém kuželu pod skalami v přírodní památce Bohnické údolí (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Plamének přímý patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy ohrožené (§3). Ve stejné kategorii, tedy mezi taxony ohrožené (C3), je zařazena i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Zámky

Zajímavosti:
Plamének přímý je jedovatý. Vzhledem k palčivé chuti však k otravám po požití obvykle nedochází.
Plamének přímý vylučuje dráždivou látku, která způsobuje na kůži alergickou reakci a potřísněná místa připomínají popáleniny. Dříve se využíval v lidovém léčitelství při léčbě dny a revmatismu. Udává se také, že byl využíván při léčbě mužských pohlavních chorob.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Clematis recta v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?….
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Hrčka, D. (2009): Pražské obrázky: Plamének přímý (Clematis recta) Dostupné z: http://botany.cz/…primy-praha/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Möllerová, J. (2007): CLEMATIS RECTA L. – plamének přímý / plamienok rovný. Dostupné z: http://botany.cz/…matis-recta/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.