záhlaví čsop křivatec

Tařice skalní

vydáno: 2. prosince 2014 » přečteno: 1804 » autor: Pavel Rosendorf

TAŘICE SKALNÍ

Latinské jméno: Aurinia saxatilis (L.) Desv.

Čeleď: brukvovité (Brassicaceae)

Ekologie druhu:
Tařice skalní je druh rostoucí na skalách, ve skalních štěrbinách. Roste I na druhotných stanovištích, jako jsou hradní zříceniny a zdi domů. Vyskytuje se především v teplých oblastech a vyhledává extrémní stanoviště orientovaných na jih a západ. Je tolerantní k různým substrátům, takže osidluje jak bazické substráty jako jsou vápence, dolomity, andezity nebo čediče, ale vyskytuje se také na silikátových horninách. Areál výskytu tařice skalní sahá od východní Francie přes střední Evropu po Ukrajinu. Centrem rozšíření je téměř celý Balkánský poloostrov a část Malé Asie. Severní hranice výskytu prochází Německem, Českou republikou a Polskem. Je to původně pontický druh, který se v době teplejších interglaciálů rozšířil severně z Balkánu. V České republice se vyskytuje častěji pouze v Českém středohoří, horním Povltaví a Pootaví, v Praze a okolí, v okolí Berounky a střední Ohře a na jižní Moravě.

tařice skalní
Tařice skalní na skalách v přírodní památce Zámky (foto: Pavel Rosendorf).

Tařice skalní je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 10–30 cm. Z dřevnatého kořene se zbytky starých listů vyrůstají sterilní lodyhy s listy i nápadné květní lodyhy. Všechny zelené části rostliny jsou porostlé hvězdicovitými chlupy, takže rostlina působí šedě plstnatým dojmem. Jasně žluté květy vykvétají brzy na jaře v nahloučených hroznech na vrcholu květních lodyh a tvoří dohromady chocholíky, které v dubnu až květnu září na skalách podél řady českých řek v teplých oblastech. Plodem je dvoupouzdrá šešulka se suchou čnělkou na vrcholu.

tařice skalní
Odkvetlé rostliny tařice skalní s dřevnatými stonky v přírodní rezervaci Podhoří (foto: Pavel Rosendorf).

Typickými lokalitami výskytu tařice skalní jsou strmé skalní stěny podél řek a skalnaté vrcholy kopců v teplých oblastech České republiky. Populace mohou být ohroženy postupným zarůstáním skalních svahů a zastíněním.

tařice skalní tařice skalní
Detail květních lodyh tařice skalní (vlevo) a starý exemplář tařice skalní na proterozoických břidlicích v PP Zámky (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Tařice skalní patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy ohrožené (§3). Poddruh tařice skalní Arduinova je v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky zařazena mezi taxony vzácnější vyžadující pozornost – méně ohrožené (C4a)

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Zámky

Zajímavosti:
Kultivary tařice skalní jsou hojně využívány jako okrasné skalničky. Řada kultivarů má panašované listy nebo plnější květenství.
Tařice skalní je adaptována na velmi výhřevná stanoviště, kde mohou teploty v letních dnech na skalách dosahovat až 70 ºC. Její adaptací je ochlupení, které brání vypařování vody z rostliny a umožňuje přežívání v extrémních podmínkách.

tařice skalní
Bohaté porosty tařice skalní na skalách v přírodní památce Bohnické údolí (foto: Pavel Rosendorf).

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Aurinia saxatilis v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hoskovec, L. (2007): AURINIA SAXATILIS subsp. ARDUINI (Fritsch) Dostál – tařice skalní Arduinova / tarica skalná. Dostupné z: http://botany.cz/…nia-arduini/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.