záhlaví čsop křivatec

Třemdava bílá

vydáno: 18. října 2013 » přečteno: 2800 » autor: Pavel Rosendorf

TŘEMDAVA BÍLÁ

Latinské jméno: Dictamnus albus L.

Čeleď: routovité (Rutaceae)

Ekologie druhu:
Třemdava bílá je vytrvalá bylina rostoucí zejména v jižní a střední Evropě a také v Asii a Číně. Na území České republiky se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech v Praze a jejím okolí, na jižní Moravě v oblasti panonika, v Českém středohoří, na Lounsku a Kladensku a ostrůvkovitě i v jiných teplých oblastech státu.
Třemdavu bílou najdeme zejména na slunných stráních a svazích, ve skalních žlebech a na lesních světlinách. Roste zejména v hlubších, neutrálních až zásaditých půdách s vyšším obsahem humusu, často v suťových kuželech pod skalami a v jejich blízkosti.

třemdava bílá – detail květu
Třemdava bílá – detail květu s velkým množstvím žlázek (foto: Pavel Rosendorf)

Třemdava bílá je statná bylina, dorůstající podle podmínek na stanovišti výšky 40–100 cm. Přímá nevětvená lodyha v dolní části s mnoha lichozpeřenými listy je zakončena bohatými hrozny růžových, tmavě žilnatých květů. Lichozpeřené listy jsou tmavě zelené, kožovité. Zejména v horní části lodyhy a na květech se nachází velké množství žláz, které uvolňují silně aromatické silice. Třemdava bílá kvete v květnu a červnu. Po odkvětu na lodyze až do podzimu zůstávají typické plody – tobolky.
V místech svého výskytu je ohrožována zarůstáním náletovými dřevinami, které třemdavu vytlačují na skalní okraje a nezarůstané plochy.

třemdava bílá třemdava bílá
Třemdava bílá v přírodní rezervaci Podhoří. Zde roste většinou ve skupinách v sutích a na okrajích skal (foto: Pavel Rosendorf)

Ochrana:
Třemdava bílá patří mezi druhy chráněné podle Zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy ohrožené (§3). Ve stejné kategorii, mezi taxony ohrožené (C3), je zařazena i v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Zámky

Zajímavosti:
Třemdava vylučuje silně aromatické silice, které voní po citrónech. Zejména za teplého a slunečného počasí se jich uvolňuje z rostlin velké množství a za vhodných podmínek mohou i vzplanout. Proto je třemdava bílá povařována za biblický hořící keř.
Třemdava je naším jediným zástupcem čeledi routovitých a je tak blízce příbuzná citrusům.
Silice, které třemdava uvolňuje, mohou při potřísnění pokožky za slunečného počasí vyvolat silnou fotochemickou reakci, která způsobuje poleptání pokožky a tvorbu mokvajících a dlouho se hojících puchýřů. Proto se doporučuje v létě chodit v porostech třemdavy bílé v dlouhých kalhotách.
Bílá se jmenuje třemdava podle barvy dřevnatého oddenku, který se v lidovém léčitelství používal při zažívacích potížích a proto střevním parazitům.

Použité podklady a odkazy:
Hoskovec, L. (2007): DICTAMNUS ALBUS L. – třemdava bílá / jasenec biely Dostupné z: http://botany.cz/…amnus-albus/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Atlas rostlin: Dictamnus albus L. Dostupné z: http://rostliny.prirodou.cz/…amnus-albus/, Přírodou.cz, o.s.