záhlaví čsop křivatec

Růže galská

vydáno: 20. října 2013 » přečteno: 2833 » autor: Pavel Rosendorf

RŮŽE GALSKÁ

Latinské jméno: Rosa gallica (L.)

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Ekologie druhu:
Růže galská je nízký keř, který roste zejména ve střední a jižní Evropě a také v malé Asii a na Kavkaze. V České republice se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech, zejména na vysluněných stráních, skalních svazích s rozvolněným travním drnem a drobnými sutěmi, na mezích a železničních náspech. Vyhledává spíše lokality s neutrálními nebo bazickými půdami.

růže galská
Růže galská v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Růže galská se na lokalitách vyskytuje jako nízký keřík, který často vyhání mnoho výhonů, které vytvářejí tzv. polykormony. Tedy jedinou rostlinu, která navenek vypadá jako skupina více jedinců.
Keříky růže galské jsou nízké, často plazivé a mimo období květu velmi nenápadné. Dorůstají výšky do 50 cm. Větévky jsou hustě ostnité. Květy jsou ve srovnání se samotnou rostlinou překvapivě velké – dorůstají až 10 cm v průměru a intenzivně voní. Barva květů je proměnlivá od tmavě růžové po téměř bílou. Kvete od června do července. Plodem je jako u všech růží šípek, který je oválný až kulovitý.

růže galská růže galská
Růže galská v přírodní památce Trojská (vlevo) a v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Růže galská byla ještě v minulém století běžnou růží teplých oblastí. Postupně ji vytlačilo intenzivní zemědělství, úbytek mezí a dalších vhodných lokalit. V současné době se vyskytuje zejména ve stepních lokalitách, kde nedochází k výraznému zarůstání křovinami.

Ochrana:
Růže galská patří mezi druhy, které sice nejsou chráněny podle zákona, ale vzhledem k jejímu rychlému mizení z řady lokalit byla zařazen mezi ohrožené druhy (C3) v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

růže galská
Růže galská s typicky tmavě růžovými květy v přírodní památce Trojská (foto: Jiří Kříž)

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní památka Jabloňka
  • přírodní památka Trojská
  • přírodní rezervace Podhoří

Zajímavosti:
Růže galská je starou kulturní rostlinou, která se využívala v lékárnictví pro výrobu vonných esencí, pěstovala se v klášterech a zahradách a později se stala jedním z druhů růží, ze kterých byly vyšlechtěny mnohé současné odrůdy.
Velmi rozšířená je ve Francii a objevila se v mnoha kultivarech i v rozsáhlé sbírce růží císařovny Josefíny, manželky Napoleona Bonaparta.

Použité podklady a odkazy:
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Rak, L. (2007): ROSA GALLICA L. – růže galská / ruža galská. Dostupné z: http://botany.cz/…osa-gallica/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hoskovec, L. a Větvička V. (2008): Václav Větvička je kmotrem růže keltské. Dostupné z: http://botany.cz/…av-vetvicka/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.