záhlaví čsop křivatec

Mochna písečná

vydáno: 15. prosince 2015 » přečteno: 1529 » autor: Pavel Rosendorf

MOCHNA PÍSEČNÁ

Latinské jméno: Potentilla arenaria Borkh.

Čeleď: růžovité (Rosaceae)

Ekologie druhu:
Mochna písečná je druh rostoucí v teplých oblastech na travnatých svazích, na skalách a v jejich blízkosti, ve světlých lesích na písčitých půdách a v křovinatých lemech. Vyskytuje se obvykle na přímo osluněných stanovištích a v rozvolněných porostech s menší konkurencí ostatních druhů. Mochna písečná roste převážně ve střední, jihovýchodní a východní Evropě. Severně se vyskytuje od Dánska do Pobaltí. V České republice roste hojně ve všech teplých oblastech, zejména ve středních a severních Čechách a na jižní a střední Moravě. Izolovanější nálezy jsou evidovány z oblasti východních a jižních Čech a severní Moravy.

mochna písečná
Mochna písečná z přírodní rezervace Podhoří (foto: Pavel Rosendorf).

Mochna písečná je nízká vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 5–10 cm. Na stanovištích se rozrůstá do rozsáhlých přízemních polštářů. Z oddenku vyrůstají listové růžice a květní lodyhy. Listy jsou dlanité, nejčastěji pětičetné na spodní straně hustě ochlupené hvězdovitými chlupy. Jasně žluté květy jsou pětičetné a tvoří nejčastěji volná květenství s 1–5 květy. Rostliny kvetou brzy na jaře od března do začátku května. Plodem jsou nažky, které z rostliny postupně odpadávají.

mochna písečná
Typický biotop mochny písečné na skalních svazích v údolí Vltavy. Nekvetoucí porost na proterozoických břidlicích (foto: Pavel Rosendorf).

Typickými lokalitami mochny písečné jsou travnaté a kamenité skalní svahy, někdy i samotné skály a skalní výchozy s dobře odvodněnými výhřevnými půdami. Populace mohou být ohroženy postupným zarůstáním biotopů křivinami a náletovými dřevinami.

Ochrana:
Mochna písečná patří mezi druhy, které sice nejsou chráněny podle zákona, ale vzhledem k ohrožení některých lokalit a úbytku v některých oblastech byla zařazena v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky mezi vzácnější taxony, vyžadující pozornost – méně ohrožené (C4a).

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bílá skála
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Čimické údolí
  • přírodní památka Jabloňka
  • přírodní památka Velká skála
  • přírodní památka Zámky
  • významný krajinný prvek Skalní výchoz v Dolních Chabrech s výskytem křivatce českého

mochna písečná
Mochna písečná rostoucí společně s kostřavou sivou na skalním výchozu v přírodní památce Bohnické údolí (foto: Pavel Rosendorf).

Zajímavosti:
Mochna písečná vykvétá ve stejné době jako tařice skalní a proto ji můžeme zejména z dálky na skalách a ve svazích s tařicí zaměnit.
Oddenek mochny písečné obsahuje tříslovinu tormentil, které působí svíravě a protizánětlivě. Mírní bolesti, zastavuje krvácení a průjmy. Sušený oddenek je součástí nálevového přípravku Tormentan.
Starý oddenek mochny písečné světélkuje ve tmě podobně jako hnijící dřevo.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2015): Výskyt druhu Potentilla arenaria v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Rak, L. (2007): POTENTILLA ARENARIA Borkh. – mochna písečná / nátržník piesočný. Dostupné z: http://botany.cz/…la-arenaria/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Röslein, J. (2011): Portál české flóry. Květena, mochna písečná. Dostupné z: http://flora.upol.cz/…renaria.html. Přírodovědecká fakulta, Universita Palackého Olomouc.