záhlaví čsop křivatec

Čistec přímý

vydáno: 18. prosince 2015 » přečteno: 1715 » autor: Pavel Rosendorf

ČISTEC PŘÍMÝ

Latinské jméno: Stachys recta L.

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Ekologie druhu:
Čistec přímý je teplomilný druh rostoucí na suchých osluněných stráních, skalnatých svazích, na pastvinách a ve skalních žlebech a sutích, místy také ve světlých lesích a lesních okrajích a křovinách. Najdeme ho především v teplých oblastech, kde vyhledává osluněná stanoviště orientovaných na jih a západ. Vyhledává spíše zásadité substráty a vysýchavé půdy, ale najdeme ho často i na silikátových horninách a kyselejších substrátech. Čistec přímý je rozšířen především v jižní Evropě, severní hranice zasahuje do středního Německa a Polska, pokračuje přes Ukrajinu až po Ural. Vyskytuje se také v Malé Asii. V České republice se vyskytuje souvisle na stepních lokalitách především ve středních a severních Čechách a na jižní a střední Moravě. Izolované lokality byly hlášeny z východních a jižních Čech a Polabí.

čistec přímý
Vrchol rostliny čistce přímého s lichopřeslenem květů (foto: Pavel Rosendorf).

Čistec přímý je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 30–100 cm. Hustě ochlupená lodyha vyrůstá vzpřímeně a nese pilovité listy oválného až kopinatého tvaru, které jsou řídce ochlupené. Na vrcholu lodyhy vyrůstají v lichopřeslenech květy typické svým tvarem pro čeleď hluchavkovitých. Květy jsou krémově bílé s výraznou nachovou nebo purpurovou kresbou uprostřed. Kvete obvykle od června do září. Plodem jsou drobné tvrdky.

Typickými lokalitami výskytu čistce přímého jsou travnaté stráně a skalní svahy řídce zarostlé křovinami, kde vyhledává výhřevné půdy a drobné kamenité sutě. Vyskytuje se ale také na náspech, ve světlých suchých lesích nebo v blízkosti skalních výchozů a ve skalních roklích s dostatkem světla. Populace mohou být ohroženy postupným zarůstáním skalních svahů křivinami a náletovými dřevinami.

čistec přímý čistec přímý
Čistec přímý na typických lokalitách stepních svahů v přírodní rezervaci Podhoří (vlevo) a v přírodní památce Trojská (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Čistec přímý není chráněn podle zákona ani není zařazen v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bílá skála
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Čimické údolí
  • přírodní památka Jabloňka
  • přírodní památka Trojská
  • přírodní památka Zámky
  • řada dalších stepních lokalit mimo chráněná území

Zajímavosti:
Čistec přímý byl využíván v lidovém léčitelství jako prostředek k čištění krve a byl vyhledáván pro své revmatické účinky. I rodové jméno čistce poukazuje na tyto jeho vlastnosti. Nadále je používán v nálevových směsích. Uvádí se, že působí sedativně a mírně snižuje krevní tlak.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2015): Výskyt druhu Stachys recta v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hoskovec, L. (2007): STACHYS RECTA L. – čistec přímý / čistec rovný. Dostupné z: http://botany.cz/…achys-recta/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.