záhlaví čsop křivatec

Ještěrka zelená

vydáno: 25. října 2013 » přečteno: 3737 » autor: Pavel Rosendorf

JEŠTĚRKA ZELENÁ

Latinské jméno: Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Čeleď: ještěrkovití (Lacertidae)

Ekologie druhu:
Ještěrka zelená je naší největší ještěrkou. Dorůstá až do velikosti 40–50 cm. Žije v nejteplejších oblastech státu, zejména na jižní Moravě, ve středním a dolním Povltaví a v Českém středohoří.
Ještěrku zelenou nejčastěji potkáme na vysluněných skalnatých svazích s řídkou křovitou vegetací. Velmi typickými lokalitami jejího výskytu jsou staré i nové vinice, skalnaté svahy v údolích velkých řek a jejich bočních údolích. Obývá také staré opuštěné sady a zahrady, kamenité náspy a říční navigace.

ještěrka zelená
Ještěrka zelená v přírodní památce Bohnické údolí (foto: Pavel Rosendorf)

Ještěrky jsou aktivní zejména za teplých slunečných dnů od března do října. Pohybují se především po zemi a skalách, ale jsou schopné obratně šplhat i po kmenech stromů a keřů. Přezimují v zemních norách, ve skalních štěrbinách nebo v dutinách stromů.
Ještěrka zelená je typická svým pohlavním dimorfizmem, kdy samec je výrazně větší a pestřeji zbarvený. Patrné je to zejména v době páření, kdy se zeleně vybarveným samcům hrdlo zbarvuje výrazně do modra. Samice jsou mnohem nenápadnější, převážně hnědo-zeleně zbarvené. Samci jsou výrazně teritoriální a brání své území a samice před ostatními samci. Po spáření kladou samice do vlhčí půdy 5–20 vajec, ze kterých se od července do září líhnou mláďata.
Ještěrka zelená se většinou živí hmyzem, ale nepohrdne ani drobnými ptáky a plazy.
Výskyt ještěrky zelené ohrožuje celkový úbytek a změny biotopů, zarůstání stepních lokalit a intenzifikace zemědělské výroby.

ještěrka zelená
Šplhající samec ještěrky zelené (foto: Pavel Rosendorf)

Ochrana:
Ještěrka zelení patří mezi druhy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto zákona a příslušné vyhlášky je zařazena mezi druhy kriticky ohrožené (§1). Ve stejné kategorii – kriticky ohrožených druhů (CR) – je ještěrka zelená zařazena i v Červeném seznamu IUCN.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bohnické údolí

ještěrka zelená
Samice ještěrky zelené s typickými hnědými skvrnami na hřbetě (foto: Jiří Kříž)

Zajímavosti:
Ještěrka zelená se objevuje na etiketě speciálních vín z produkce Znovínu Znojmo, a.s., která jsou vyráběna z hroznů viničních tratí, které jsou současně i teritoriem ještěrky zelené.
Ve velmi teplých dnech na jaře je možné ještěrky zelené pozorovat na skalách a vyhřátých místech a lze se k nim i relativně snadno přiblížit a fotografovat je.

Použité podklady a odkazy:
Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V., (eds.) (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic, AOPK ČR, Brno, Praha, 258 pp.
Šandera M. (2013): Mapa rozšíření Lacerta viridis v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 12.10.2013. Dos­tupné z: http://www.biolib.cz/…onmap/id108/.