záhlaví čsop křivatec

Pelyněk pontický

vydáno: 30. listopadu 2014 » přečteno: 1674 » autor: Pavel Rosendorf

PELYNĚK PONTICKÝ

Latinské jméno: Artemisia pontica L.

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Ekologie druhu:
Pelyněk pontický je teplomilný druh, který se vyskytuje na vysluněných stráních a skalnatých svazích, kde bývá součástí společenstva kostřavy valiské. Vyhledává místa v rozvolněných trávnících na hlubších bazických půdách, v drobných sutích a na křovinatých a lesních okrajích. Pelyněk pontický můžeme najít i na ruderalizovaných a umělých stanovištích jako jsou například železniční náspy. Areál souvislého rozšíření sahá od Ruska přes Ukrajinu a Slovensko až na Jižní Moravu. Oblasti výskytu v Čechách patří k původnímu areálu rozšíření, který je v současné době tvořen izolovanými okrsky s centrem rozšíření v Českém Středohoří, v Doupovských horách a v Praze a okolí.

pelyněk pontický pelyněk pontický
Lodyhy pelyňku pontického vyrůstající z plazivého oddenku (vlevo) a lata drobných úborů v době květu (vpravo) z přírodní památky Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf)

Pelyněk pontický je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 30–60 cm. Jednotlivé, většinou nevětvené lodyhy, vyrůstají z plazivého oddenku a vytváří velké, hustě nahloučené skupiny rostlin. Listy jsou výrazně zpeřené a hustě plstnaté, takže celá rostlina vypadá jako šedě ojíněná. Květenství se na rostlinách objevuje v srpnu až říjnu a je tvořeno úzkou latou nahloučených úborů, které jsou nakloněny jedním směrem, Úbory jsou drobné, šedožluté až okrově hnědé a stejně jako listy a lodyha jsou plstnaté. Plodem jsou drobné nažky.
Typickými lokalitami pelyňku pontického jsou řídké trávníky a menší sutě na svazích s hlubšími půdami. Populace bývají ohroženy zarůstáním travním drnem a křovinami.

pelyněk pontický
Pelyněk pontický v přírodní památce Jabloňka v porostu s pryšcem chvojkou (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Pelyněk pontický patří mezi druhy, které sice nejsou chráněny podle zákona, ale vzhledem k jeho ostrůvkovitému rozšíření a malé četnosti populací byl zařazen mezi ohrožené druhy (C3) v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní památka Jabloňka

Zajímavosti:
Pelyněk pontický je aromatická rostlina, která byla hojně využívána v lidovém léčitelství na potíže zažívání a ke zmírňování žlučníkových a jaterních problémů. Používá se až do současnosti v nálevových směsích v sušené formě.
Pelyněk pontický je používán spolu s pelyňkem pravým také na výrobu absintu.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2014): Výskyt druhu Artemisia pontica v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Möllerová, J. (2010): ARTEMISIA PONTICA L. – pelyněk pontický / palina pontická. Dostupné z: http://botany.cz/…sia-pontica/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.