záhlaví čsop křivatec

Ožanka kalamandra

vydáno: 19. prosince 2015 » přečteno: 1576 » autor: Pavel Rosendorf

OŽANKA KALAMANDRA

Latinské jméno: Teucrium chamaedrys L.

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Ekologie druhu:
Ožanka kalamandra je druh rostoucí v teplých oblastech na kamenitých svazích, na skalách a v rozvolněných křovinatých stepích. Vyskytuje se obvykle na stanovištích s přímým sluncem, v mělkých kamenitých půdách, které často vysychají. Preferuje především bazické substráty, ale najdeme ji i na silikátových horninách. Ožanka kalamandra je druh rozšířený zejména v jižní a střední Evropě, areál rozšíření zasahuje až do Turecka a Íránu a do oblasti severozápadní Afriky. V České republice roste hojně ve všech teplých oblastech, zejména ve středních a severních Čechách a na jižní a střední Moravě. Izolované nálezy pocházejí z východních a jižních a západních Čech.

ožanka kalamandra
Ožanka kalamanadra na začátku léta v přírodní rezervaci Podhoří (foto: Pavel Rosendorf).

Ožanka kalamandra je vytrvalá bylina, která dorůstá výšky 10–50 cm. Na stanovištích vyrůstá v trsech z dřevnatého oddenku s podzemními výběžky. Lodyhy jsou vzpřímené, porostlé hustě oválnými vroubkovanými listy. Na vrcholu lodyhy vyrůstají květy v lichoklasu. Květy jsou trubkovité, růžové, s výrazným dolním pyskem. Rostliny kvetou od července do září. Plodem jsou vejčité tvrdky.

Typickými lokalitami ožanky kalamandry jsou kamenité skalní svahy a drobné sutě nebo okraje skal a skalní štěrbiny s dobře odvodněnými výhřevnými půdami. Populace mohou být ohroženy postupným zarůstáním biotopů křivinami a náletovými dřevinami.

ožanka kalamandra ožanka kalamandra
Ožanka kalamanadra roste i ve skalních štěrbinách v přírodní památce Jabloňka (foto: Pavel Rosendorf).

Ochrana:
Ožanka kalamandra není chráněna podle zákona ani není zařazena v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Potvrzený výskyt na území Prahy 8 po roce 2000:

  • přírodní rezervace Podhoří
  • přírodní památka Bohnické údolí
  • přírodní památka Jabloňka
  • přírodní památka Zámky

Zajímavosti:
Nať ožanky kalamandry se využívá v lidovém léčitelství pro přípravu nálevu nebo tinktury. Její užívání se doporučuje pro podporu trávení, příznivě ovlivňuje zánět žaludku a tenkého střeva a obecně střevní infekce spojené s průjmy. V podobě tinktury se používá i k hojení hnisavých ran, bércových vředů a hemoroidů. Má totiž i značné antibiotické účinky.
Příbuzný druh, ožanka hroznatá, je vzácnější a vyskytuje se v zájmovém území Prahy 8 zřejmě jen v přírodní rezervaci Podhoří.

Použité podklady a odkazy:
AOPK ČR (2015): Výskyt druhu Teucrium chamaedrys v jednotlivých periodách podle záznamů v ND OP. ISPOP – Portál informačního systému ochrany přírody. Dostupné z: http://portal.nature.cz/…z-public.php?…
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. a 2. díl. Academia Praha, 1563 pp.
Dostál, J. a Kříž, J. (1989): Přírodou pražské botanické zahrady. Pražská botanická zahrada. 77 s.
Hrčka, D. (2007): Rostliny přírodního parku Drahaň-Troja. Botanická zahrada hl. m. Prahy a Grada Publishing, a.s. 244 s.
Cibulka, R. (2007): TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. – ožanka kalamandra / hrdobarka obyčajná. Dostupné z: http://botany.cz/…-chamaedrys/, Občanské sdružení Přírodovědná společnost.