záhlaví čsop křivatec

Za přírodními zajímavostmi přírodních památek Bohnické a Čimické údolí

vydáno: 4. října 2011 » přečteno: 2080 » autor: Pavel Rosendorf

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám připomenout, že v neděli 9.10.2011 se uskuteční druhá podzimní vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost s názvem Za přírodními zajímavostmi přírodních památek Bohnické a Čimické údolí.

Základní informace k vycházce najdete v přiloženém souboru.

PDF – pozvánka na vycházku Za přírodními zajímavostmi PP Bohnické a Čimické údolí | pdf small | 1,0 MB

Další podzimní vycházka zavede návštěvníky do dvou zvláště chráněných území – přírodních památek Bohnické a Čimické údolí, jejichž předmětem ochrany jsou významná stepní společenstva rostlin a živočichů na proterozoických skalních výchozech dvou pravobřežních údolí Vltavy.
V přírodní památce Bohnické údolí budou moci návštěvníci obdivovat poslední kvetoucí rostliny skalních stepí, zajímavý charakter území se zbytky bývalé vinice a zajímavé pohledy do údolí Vltavy. Ve druhém zvláště chráněném území – PP Čimické údolí se návštěvníci seznámí nejen se zajímavými stepními biotopy na několika místech území, ale budou moci obdivovat nově zrekonstruovaný rybník na západním okraji území a také probíhající pastvu stáda ovcí a koz, která je součástí komplexní údržby území.

Sraz účastníků je ve 14:00 na konečné autobusu č. 102 Staré Bohnice (v blízkosti také zastávka autobusu 236).

Trasa povede nejprve zástavbou Starých Bohnic po silničce západním směrem k dolnímu okraji PP Bohnické údolí, svahem po cestách až k vyhlídce na severním okraji území a poté zahrádkářskou kolonií až k Čimickému potoku a odtud východním směrem do PP Čimické údolí. Vycházka bude ukončena na zastávce autobusů 152 a 183 Sídliště Čimice.

Délka trasy je cca 4.5 km.

Vycházka povede po nezpevněných cestách, doporučujeme proto pevnou turistickou obuv.

pozvánka na vycházku Přírodní zajímavosti PP Bohnické a Čimické údolí