záhlaví čsop křivatec

Babí léto v přírodních památkách Jabloňka a Bílá skála

vydáno: 13. září 2011 » přečteno: 2024 » autor: Pavel Rosendorf

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám připomenout, že v neděli 18.9.2011 se uskuteční první podzimní vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost s názvem Babí léto v přírodních památkách Jabloňka a Bílá skála.

Základní informace k vycházce najdete v přiloženém souboru.

PDF – pozvánka na vycházku Babí léto v PP Jabloňka a Bílá skála | pdf small | 1,1 MB

První podzimní vycházka zavede návštěvníky do dvou zvláště chráněných území – přírodních památek Jabloňka a Bílá skála. V přírodní památce Jabloňka budou moci návštěvníci obdivovat podzimní aspekt rostlinných společenstev skalních stepí a travnatých a suťových svahů, kde se vyskytují typická společenstva, která na jiných územích Prahy 8 nenajdeme. Návštěvníci budou moci obdivovat bohaté porosty pelyňku pontického, omanu německého, hvězdnice zlatovlásku, ojediněle také vzácného jestřábníku hadincovitého a dalších zajímavých druhů. Vycházka bude pokračovat návštěvou významné geologické lokality – PP Bílá skála, která poskytuje zajímavý pohled do geologického vývoje pražské prvohorní pánve v období ordoviku.

Sraz účastníků je na zastávce tramvají č. 14 a 17 Trojská (v blízkosti také autobus 112).

Trasa povede nejprve do strmého svahu Jabloňky a po loukách ve svahu a skalami zpět na úroveň Povltavské ulice. Tudy bude pokračovat podél vysokoškolských kolejí až k patě svahů Bílé skály. Po výstupu na hranu lomu na vrcholu Bílé skály se návštěvníkům naskytne úchvatný pohled nejen na svahy Bílé skály s opuštěným lomem, ale i na velkou část Prahy s vltavským meandrem. Vycházka bude ukončena v areálu nemocnice Bulovka.

Délka trasy je cca 3 km.

Vzhledem k prudším svahům a sutím v některých místech doporučujeme pevnou turistickou obuv. Upozorňujeme, že první část vycházky v PP Jabloňka není vhodná pro osoby trpící závratí a také pro osoby, kterým dělá problémy pohyb v prudším svahu.

pozvánka na vycházku Babí léto v PP Jabloňka a Bílá skála