záhlaví čsop křivatec

Velký okruh po zvláště chráněných územích Prahy 8

vydáno: 4. dubna 2016 » přečteno: 1751 » autor: Pavel Rosendorf

Vážení přátelé,

pojďte s námi nahlédnout do probouzející se jarní přírody. V sobotu 9.4.2016 se uskuteční jarní vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost – její název je Velký okruh po zvláště chráněných územích Prahy 8.

Základní informace k vycházce najdete v přiloženém souboru.

PDF – pozvánka na vycházku Velký okruh po zvláště chráněných územích Prahy 8 | pdf small | 0,2 MB

Vycházka nabídne návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s některými jarními chráněnými a ohroženými druhy rostlin skalních stepí a travnatých a suťových svahů, které jsou typické pro chráněná území na severu Prahy. Součástí výkladu bude také popis geologické historie území Prahy 8 a zajímavosti spojené s historií osídlení území od pravěku do současnosti.
Vycházku zahájíme v přírodní rezervaci Podhoří, kde sestoupíme do skal Kalvárie. Zde budeme obdivovat jarní stepní rostliny a krásné výhledy na severní okraj Prahy. Poté sestoupíme k ústí Bohnického potoka do Vltavy. Odtud se vydáme do druhého chráněného území přírodní památky Bohnické údolí, které bylo ještě na začátku minulého století vinicí a kde uvidíme některé zajímavé druhy stepních rostlin na skalách a stepních stráních. Zde budou moci unavení návštěvníci odbočit po značené cestě na autobus 102, který je dopraví ke stanici metra C Kobylisy. Ostatní budou pokračovat do jižní části přírodní památky Zámky a podél romantické Zámecké rokle a strmým výstupem nad bývalou dynamitkou do severní části PP Zámky s krásným rozhledem na Vltavu a její okolí. Posledním navštíveným územím bude přírodní památka Čimické údolí, které zahrnuje údolní nivu Čimického potoka a malé skalní výchozy se stepní květenou. Vycházka bude ukončena na zastávce autobusu sídliště Čimice.

Sraz účastníků je v 10:30 na konečné autobusu č. 200 Sídliště Bohnice (i zastávka autobusů č. 102, 236).

Délka trasy je cca 8,5 km (cca 3,5 – 4 h).

Trasa vede většinou po polních a lesních cestách a částečně i mimo cesty do prudších svahů, pevná obuv je proto nutná.

Pozvánka na vycházku Velký okruh po zvláště chráněných územích Prahy 8