záhlaví čsop křivatec

Podhoří a Bohnické údolí – botanické klenoty Prahy 8 (akce kampaně Den fascinace rostlinami)

vydáno: 7. května 2015 » přečteno: 1702 » autor: Pavel Rosendorf

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám připomenout, že již v neděli 17.5.2015 se uskuteční další vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost s názvem Podhoří a Bohnické údolí – botanické klenoty Prahy 8.

Základní informace k vycházce najdete v přiloženém souboru.

PDF – pozvánka na vycházku Podhoří a Bohnické údolí – botanické klenoty Prahy 8 | pdf small | 0,2 MB

Vycházka nabídne návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnoha chráněnými a ohroženými druhy rostlin skalních stepí a travnatých a suťových svahů, které jsou typické pro svahy Vltavy na severu Prahy.
Vycházku zahájíme v přírodní rezervaci Podhoří, kde sestoupíme do skal Kalvárie a poté zamíříme do svahu pod bývalým hradištěm Na Farkách. Projdeme roklí s potokem a drobnými peřejemi do údolí Vltavy a po proudu dojdeme na hranici Bohnického údolí. Zde si prohlédneme skalní stepi s chráněnými rostlinami a živočichy na bývalé vinici a vycházku ukončíme v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla na konečné autobusu č. 102.

Sraz účastníků je ve 14.00 na konečné autobusu č. 200 Sídliště Bohnice.

Délka trasy je cca 6 km (3–3,5 hod).

Terén je středně náročný, pohybovat se budeme po nezpevněných lesních cestách a ve skalách, proto doporučujeme pevnou obuv.

Akce je součástí celosvětové kampaně Den fascinace rostlinami – 18. května 2015

Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá třetí mezinárodní „Den fascinace rostlinami“. Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

Základní údaje o naší akci i dalších podobných aktivitách v ČR jsou zveřejněny v české sekci internetových stránek kampaně nebo si zde můžete stáhnout stručný informativní leták k akcím v ČR

Nad kampaní v České republice převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.