záhlaví čsop křivatec

Kvetoucí skalní stepi Prahy 8

vydáno: 13. května 2012 » přečteno: 2133 » autor: Pavel Rosendorf

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám připomenout, že v neděli 20.5.2012 se uskuteční další vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost s názvem Kvetoucí skalní stepi Prahy 8.

Základní informace k vycházce najdete v přiloženém souboru.

PDF – pozvánka na vycházku Kvetoucí skalní stepi Prahy 8 | pdf small | 1 MB

Vycházka nabídne návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se mnoha chráněnými a ohroženými druhy rostlin skalních stepí a travnatých a suťových svahů, které jsou typické pro kaňon Vltavy v severní části Prahy.
Vycházku zahájíme v přírodní památce Čimické údolí, pokračovat budeme do přírodní památky Bohnické údolí a nejcennější lokality spatříme v přírodní rezervaci Podhoří. Vycházka bude ukončena na konečné autobusu č. 144 Poliklinika Mazurská.

Sraz účastníků je ve 14:00 na zastávce autobusů 152, 183 a 202 Čimice.

Délka trasy je cca 7 km (cca 3 – 3,5 h).

Vzhledem k proměnlivému počasí a místy náročnějšímu terénu doporučujeme pevnou turistickou obuv.

Akce je součástí celosvětové kampaně Den fascinace rostlinami – 18. květen 2012

Den fascinace rostlinami

Cílem celé kampaně je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

Základní údaje o naší akci i dalších podobných aktivitách v ČR jsou zveřejněny v české sekci internetových stránek kampaně
Podrobnosti k dalším akcím pořádaným po celém světě najdete na internetových stránkách kampaně

Nad kampaní v České republice převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Petr Bendl