záhlaví čsop křivatec

Celosvětová kampaň Den fascinace rostlinami - 18. května 2012

vydáno: 18. dubna 2012 » přečteno: 1866 » autor: Pavel Rosendorf

Den fascinace rostlinami

Chcete-li se dozvědět více o rostlinách v mnoha jejich aspektech, navštivte některou z akcí, které pořádají různé instituce v České republice u příležitosti celosvětové kampaně nazvané Den fascinace rostlinami – 18. května 2012. Je mezi nimi i naše organizace s květnovou vycházkou do zvláště chráněných území.

Do této celosvětové kampaně se přihlásilo k dnešnímu dni už celkem 39 zemí světa a Česká republika je mezi nimi. V České republice má koordinaci kampaně na starosti tým Ústavu experimentální botaniky AV ČR (Jan Kolář a Tomáš Vaněk) a Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Jana Albrechtová).
Cílem celé kampaně je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

Naše organizace se do akce zapojuje svou vycházkou 20. května 2012 – Kvetoucí skalní stepi Prahy 8
Základní údaje k akci jsou zveřejněny na webu kampaně a v dohledné době podrobnosti k této vycházce zveřejníme také na našich stránkách.

Podrobnosti k dalším akcím pořádaným v České republice i v dalších nejméně 38 zemích světa najdete na internetových stránkách kampaně

Nad kampaní v České republice převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Petr Bendl