záhlaví čsop křivatec

Jabloňka a Trojská - botanicky cenná území severu Prahy

vydáno: 12. května 2013 » přečteno: 1828 » autor: Pavel Rosendorf

Vážení přátelé,

chtěli bychom Vám připomenout, že v neděli 19.5.2013 se uskuteční další vycházka Ekocentra Křivatec pro veřejnost s názvem Jabloňka a Trojská – botanicky cenná území severu Prahy.

Základní informace k vycházce najdete v přiloženém souboru.

PDF – pozvánka na vycházku Jabloňka a Trojská – botanicky cenná území severu Prahy | pdf small | 0,5 MB

Vycházka zavede návštěvníky do dvou botanicky pozoruhodných lokalit – na stepní svahy přírodní památky Trojská a na prudké skalnaté svahy přírodní památky Jabloňka. Návštěvníci budou moci obdivovat jak mnoho druhů rostlin, které se vyskytují na řadě stepních lokalit v Praze (růže galská, chrpa chlumní, modřenec tenkokvětý nebo bělozářka liliovitá), tak i vzácné druhy rostlin, jejichž hlavní areál rozšíření leží v Českém středohoří nebo na Jižní Moravě (oman německý, pelyněk pontický, česnek kulatohlavý).

Sraz účastníků je ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 17 Trojská.

Délka trasy je cca 4 km (cca 2,5 – 3 h).

Vzhledem k proměnlivému počasí a místy náročnějšímu terénu doporučujeme pevnou turistickou obuv. Výstup i sestup v přírodní památce Jabloňka je místy náročný a nedoporučujeme ho osobám trpícím závratí.

Akce je součástí celosvětové kampaně Den fascinace rostlinami – 18. května 2013

Den fascinace rostlinami 2013

Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá již druhý mezinárodní „Den fascinace rostlinami“. Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

Základní údaje o naší akci i dalších podobných aktivitách v ČR jsou zveřejněny v české sekci internetových stránek kampaně nebo si zde můžete stáhnout stručný informativní leták k akcím v ČR

Podrobnosti k dalším akcím pořádaným po celém světě najdete na internetových stránkách kampaně

Nad kampaní v České republice převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Petr Bendl.