záhlaví čsop křivatec

PUBLIKACE – Edice Chráněná území Prahy 8

vydáno: 16. června 2011 » přečteno: 3235 » autor: Pavel Rosendorf

Publikace z edice Chráněná území Prahy 8

Publikace o zvláště chráněných územích Prahy 8 vydává Ekocentrum Křivatec postupně od roku 2006 s podporou grantů Hlavního města Prahy a poskytuje je bezplatně zájemcům z řad veřejnosti.
Výtisky brožur je možné získat v Ekocentru Křivatec, Luhovská 1739, Praha 8 v době hodin pro veřejnost: každou lichou středu (kromě prázdnin a svátků) od 17:00 do 19:00.

V rámci grantu, realizovaného v letech 2010–2011, byly dosud vydané publikace umístěny na internetové stránky ve formátu PDF (ke čtení je nutné mít nainstalován Adobe Acrobat Rieder). Brožury jsou uloženy ve formátu, který umožňuje kvalitní tisk.

Na obsah i grafickou podobu brožur se vztahují autorská práva a v případě, že budou některé textové nebo obrazové části brožur použity na jiném místě, je nutné je řádně citovat.

Přírodní rezervace Podhoří | pdf small | 16,4 MB

PR Podhoří

Přírodní památka Ládví a Ďáblický háj | pdf small | 17,2 MB - dostupná již jen v elektronické po­době

PP Ládví

Přírodní památka Bohnické údolí | pdf small | 20,9 MB

PP Bohnické údolí

Přírodní památka Čimické údolí | pdf small | 20 MB

PP Čimické údolí

Přírodní památka Zámky | pdf small | 17,9 MB

PP Zámky

Přírodní památka Jabloňka | pdf small | 18,3 MB

PP Jabloňka

Přírodní památka Trojská | pdf small | 13,5 MB

PP Trojská

Přírodní památka Bílá skála | pdf small | 16,8 MB

PP Bílá skála

Přírodní památka Velká skála | pdf small | 14,5 MB

PP Velká skála


Publikace byly vydány s podporou Hlavního města Prahy